Работно време: 10:00-18:00 ч.  032 62 87 12, +359 878 877 506, +359 878 555 579  Добре дошли в електронния магазин на Кати Стил

Политика на защита на лични данни

ПОЛИТИКИ на „ТРАЙКОВИ 66” ООД

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА  СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧННИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ)

 

Обща информация (Privacy notice)

 

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, въз основа на сключен договор за дистанционна продажба,www.shop.kati-style.com  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за обслужването на ангажиментите на  „ТРАЙКОВИ 66” ООД, във връзка със сключения, с предварително съгласие, договор за дистанционна продажба, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование:  „ТРАЙКОВИ 66” ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : ЕИК  203336524
 3. Седалище и адрес на управление:  град Пловдив, ул.”Стою Шишков” №7
 4. Данни за кореспонденция:  град Пловдив, ул.”Стою Шишков” №7;
 5. Място по местоизвършване на дейността: град Пловдив, ул.”Златарска”№14
 6. E-MAIL:info@kati-style.com 
 7. Телефон.:  032/628 712, 0878/ 877 508
 1.  

 „ТРАЙКОВИ 66” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с търговия на дребно с козметични пордукти  и аксесоари, предмет на търговска дейност от страна на фирмата във връзка със:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент за обработване на личните Ви данни във връзка с изпълнението на Ваша поръчка;
 • Изпълнение на задълженията на „ТРАЙКОВИ 66” ООД   по предварително сключен договор за дистанционна продажба;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ТРАЙКОВИ 66” ООД ;
 • За целите на легитимния интерес на „ТРАЙКОВИ 66” ООД .

(2) „ТРАЙКОВИ 66” ООД  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като страна по договор за дистанционна продажба. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги,  „ТРАЙКОВИ 66” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с поръчка на наши артикули на  www.shop.kati-style.com

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето възможностите за сключване на договор за дистанционна продажба.
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели и изпълнение на задълженията си, съгласно данъчното законодателство на Р българия;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в продуктите, промоционални съобщения, съобщения за нови продукти

 (2)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При съхраняването и обработката на личните данни,  „ТРАЙКОВИ 66” ООД може да пази и обработва личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ТРАЙКОВИ 66” ООД ?

Чл. 3. (1)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта, във връзка с отправено запитване чрез формата за контакт, за отговор или по изпълнение на договор за дистационна продажба на продукти от портфолиото на  „ТРАЙКОВИ 66” ООД . Целта на регистрацията e да бъде създаден профил, чрез който потребителят може да проследява промените, настъпващи при изпълнението на поръчката му, в зависимост от различните етапи в обработката й. 
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в продуктите, съгласно договора за предоставяне на продуктите и предварително съгласие от страна на клиента.
 • Изпращане на информация до клиентите, които са заявили, че желаят да получават, във връзка с продуктите, предлагани на  от  „ТРАЙКОВИ 66” ООД;
 •  

 (2)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Обработка на поръчка с продукти, предмет на договор за дистанционна продажба.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между  „ТРАЙКОВИ 66” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между  „ТРАЙКОВИ 66” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които  „ТРАЙКОВИ 66” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „ТРАЙКОВИ 66” ООД  събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за дистанционна продажба на продукти ,Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „ТРАЙКОВИ 66” ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „ТРАЙКОВИ 66” ООД  от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „ТРАЙКОВИ 66” ООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2)   „ТРАЙКОВИ 66” ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на  „ТРАЙКОВИ 66” ООД или друго.

(3) „ТРАЙКОВИ 66” ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети лица - обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни  Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от  „ТРАЙКОВИ 66” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст, отправено чрез електронната форма за контакт на сайта.

(2) „ТРАЙКОВИ 66” ООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „ТРАЙКОВИ 66” ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „ТРАЙКОВИ 66” ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „ТРАЙКОВИ 66” ООД .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „ТРАЙКОВИ 66” ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а  „ТРАЙКОВИ 66” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо  „ТРАЙКОВИ 66” ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до  „ТРАЙКОВИ 66” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди  „ТРАЙКОВИ 66” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на  „ТРАЙКОВИ 66” ООД.

(4)  „ТРАЙКОВИ 66” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от  „ТРАЙКОВИ 66” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ТРАЙКОВИ 66” ООД  да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 •  „ТРАЙКОВИ 66” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на  „ТРАЙКОВИ 66” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на  „ТРАЙКОВИ 66” ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „ТРАЙКОВИ 66” ООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „ТРАЙКОВИ 66” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.  „ТРАЙКОВИ 66” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ТРАЙКОВИ 66” ООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако  „ТРАЙКОВИ 66” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2)   „ТРАЙКОВИ 66” ООД няма задължение да Ви уведомява, в следните случаи:

 •  Нарушението не засяга лични данни на потребителите и не води до висок риск за правата и свободите на физически лица;  
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.